Przesłanie powstania „Fundacji Blue Flame”

Rozwój duchowy człowieka, daje wgląd w codzienne życie poprzez spojrzenie na nie z innej perspektywy. To możliwość wyjścia z pętli zagrożeń i problemów, jakie dotykają człowieka. Możemy dostrzec coś jeszcze przed doświadczeniem pewnych negatywnych skutków i tym samym uniknąć przechodzenia żmudną drogą przez proces uczenia się na zasadzie prób i błędów. Poprzez rozwój duchowy, człowiek może zobaczyć w spokoju różne możliwości, obejrzeć je, zobaczyć jakie będą tego skutki. Daje to odporność na stresy dnia codziennego i różne inne wyzwania życiowe. To także dla nas nauka otwartości. Rozwój duchowy to sztuka taktu i delikatności, oraz poszanowania sytuacji w jakiej ktoś się znajduje, a także poszanowania inności i wzajemnego uczenia się. Tego uczą się także ludzie , którzy już to lepiej poznali i chcą się tym dzielić dalej. Fundacja ma zaszczyt móc się tym zająć i służyć pomocą, poprzez zaangażowanie lub choćby poprzez danie samego impulsu do powstania tej Fundacji.

FUNDACJA BLUE FLAME  31-010 KRAKÓW,  RYNEK GŁÓWNY 28

TEL.+48 787 085 297  E-MAIL: BIURO@BLUE-FLAME.PL

KONTO:  PL08 1600 1462 1816 0465 8000 0001